HOME
Diensten

Sabbat 28 januari

10.00 uur - 11.00 uur - Sabbatschool
11.00 uur - 12.00 uur - Dienst
Spreker: Zr. Miranda Broekhuis

Agenda

Dinsdag 17 januari

19.30 - 20.30 uur - Gebedsavond
Locatie: Adventkerk Leeuwarden

Seminar Lichaams-evangelisatie

Beste mensen,

4 februari komt Rudy Dingjan naar Leeuwarden voor de preek en het evangelisatieseminar "lichaamsevangelisatie". Het gaat daarin om een middagpresentatie waarin Rudy laat zien hoe je mensen in de 21e eeuw kunt bereiken. Daarvoor zijn andere benaderingen noodzakelijk dan we tot medio jaren 80 hebben kunnen toepassen. Rudy laat zien hoe het vroeger ging, waarom dat werkte en waarom dit nog steeds werkt in sommige buitenlanden. Hij laat ook zien welke manier nu beter werkt in onze omgeving en waarom. Hij belicht wat de Bijbelse basis is voor deze hedendaagse benadering en illustreert dat met diverse voorbeelden.

Ik beveel jullie van harte dit seminar aan!

Jan Rokus Belder

Praktisch

Uitgelicht

Plaatsing van het kunstwerk
oktober-2016