Welkom!
Wij heten u hartelijk welkom bij de zevende-dags adventisten te Leeuwarden. U bent van harte uitgenodigd in onze diensten, bij de bijbelstudies en op onze gebedsavonden!

Iedere zaterdag:
10.00 - 11.00 uur bijbelstudie
11.00 - 12.00 uur dienst

Iedere dinsdag op de oneven weken:
19.30 - 20.30 uur gebedsavond

Gebedsgroep

Gebedsgroep
Heb je de behoefte om je gebedsleven nieuw leven in te blazen en dit te delen met anderen, dan ben je elke dinsdagavond op de oneven weken van harte welkom bij een gebedsgroep die van 19.30 tot 20.30 uur in de Adventkerk samenkomt. Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Het gaat er relaxed aan toe. Nadat er eerst samen wordt gezongen en een Bijbeltekst wordt gelezen splitst de groep zich in twee- of drietallen om samen te bidden. Daar kun je actief aan meedoen, maar je bent ook van harte welkom als je stil voor jezelf wilt bidden. Belangrijk is dat jij je er prettig bij voelt! De avond wordt met het samen zingen van een lied afgesloten. Tussendoor is er tijd voor een bakje koffie of thee.

Iedere dinsdag op de oneven weken:
19.30 - 20.30 uur in de Adventkerk

Studie Openbaring!
13 juni 19.00 uur
Voor leden en niet-leden!

Op 16 mei is besproken hoe de duivel probeert "alle koningen der aarde bijeen te brengen".
Op 13 juni wordt de studie over Openbaring weer vervolgd!

Sluiten
Video afspelen in een ander tabblad
Doorlinken naar een ander tabblad waar meer informatie te vinden is.
Boek lezen in een ander tabblad (online via een andere site of via pdf op Google drive).

Bestand wordt niet automatisch gedownload.

Pdf kán wel gedownload worden via mobiele telefoon of desktop computer.
Epub-bestand (Elektronisch boekbestand) Leesbaar in e-reader of ander daarvoor geschikt programma.

Bestand wordt automatisch gedownload op mobiele telefoon als je dit icoontje aanklikt.

Dit gebeurt niet op een desktop computer.
Doorlinken naar een ander tabblad waar een geschikt programma gevonden kan worden
Bijbelstudie in een ander tabblad. Kan gedownload worden.